mensen bewegen

Rian Doggen Advies

Interimmanagement Organisatie-advies Projectleiding

Wie ben ik?

Een ervaren organisatieadviseur, interim manager, projectleider en trainer binnen het taakveld sociale zekerheid (inkomen en werk), welzijn en zorg.

In maart 2009 startte ik mijn onderneming: Rian Doggen Advies.

Tot 1 augustus 2009 was ik als projectleider/ adviseur werkzaam bij de Stichting Stimulansz (en de voorloper ervan: de Taskforce Kwaliteit Bijstand), kennis- en serviceorganisatie voor de lokale sociale zekerheid.

Mijn ervaring bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij diverse gemeenten en een samenwerkingsverband van gemeenten (Sociale Zaken) was daarvoor een mooie basis.

Een achtergrond Sociale Academie, Bestuursacademie en SIOO Masteropleiding verandermanagement (MCM) en gecertificeerd management consultant (CMC) bracht me vanuit de praktijk tot een fundamentele aanpak ten aanzien van organisatieadvies.

Juist het verbinden van strategie met praktijk en het daadwerkelijk neerzetten van resultaten die ertoe doen, is mijn ambitie.

Om dat duurzaam te realiseren wil ik in dialoog mensen stimuleren vanuit hun eigen kracht situaties te verbeteren.


Orde van Organisatie-
kundigen en -adviseurs

Recente berichten

Recente reacties